Grof Huishoudelijk Afval

Heeft u nog herbruikbare huisraad? Dan kunt u dat door één van de kringloopcentra laten ophalen of ernaartoe brengen. Maar grof huishoudelijk afval dat onbruikbaar en te groot is voor de duobak, kunt u (gescheiden) naar één van onze milieuparken brengen. 

RD Maasland kan het Grof Huishoudelijk Afval ook bij u thuis ophalen. Wilt u van deze dienst gebruik maken, dan dient u zich hiervoor aan te melden bij RD Maasland via telefoonnummer (0475) 59 46 32. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een wagen te laten rijden, wordt u gebeld met de mededeling wanneer we bij u langskomen.

De voorrijdkosten voor de het aan huis ophalen van grof huisvuil bedragen € 30,- en voor het afval betaalt u tot een ½ m3 € 10,00 en tot 1 m3 € 20,00. U kunt per keer maximaal 1 m3 aanbieden.

Heeft u veel Grof Huishoudelijk Afval, dan kunt u overwegen een afzetcontainer bij u te plaatsen, zodat we het afval in één keer kunnen afvoeren. Bel ons vrijblijvend om te informeren naar de mogelijkheden.


Wat gebeurt met het afval?

Een deel van het grof vuil gaat naar de afvalverbrandingsinstallatie, maar de herbruikbare materialen gaan naar recyclebedrijven.

Terug naar Uw Afval