Veranderingen in de afvalinzameling vanaf 2022

Volgend jaar wijzigen de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen tegelijkertijd de inzameling van het afval, in samenwerking met RD Maasland. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

In het kort: wat verandert er?

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

 • Restafval wordt 1 keer per 4 weken opgehaald. U betaalt per keer dat u de container aan de straat zet. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt.
 • GFT-afval wordt  1 keer per 2 weken opgehaald. U kunt zelf kiezen welke maat container u neemt (ook 240 liter). U heeft de mogelijkheid om een extra container aan te vragen.
 • GF in de keuken: alle inwoners mogen een bakje voor groente- en fruitafval in de keuken aanvragen.
 • PMD-afval wordt in de gemeente Maasgouw en Roerdalen 1 keer per 2 weken opgehaald. De PMD zakken krijgt u thuis geleverd.
  In de gemeente Leudal blijft de inzameling van PMD via wijkparken, maar er komen wel speciale PMD-zakken
 • Oud papier: inzameling blijft hetzelfde.
 • Hoogbouw: per complex kijken we of er ruimte is voor eigen restafval- en GFT-containers. Als dit niet lukt, kijken we naar een passende oplossing.
 • Medisch afval: er komt een speciale regeling.
 • Babyluiers: gaan voorlopig bij het restafval.

 

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval minder vaak op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

 

Maat kiezen grijze en groene container

In de herfst krijgt u de kans om te wisselen van maat container. Heeft u veel groenafval, dan kunt u voortaan ook een 240 liter GFT-container kiezen. Ook is het mogelijk om gratis een tweede groene container en een aanrechtbakje voor keukenafval aan te vragen.

 

Appartement

Woont u in een appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u na de zomer een brief. Hierin staat meer over de inzameling van afval bij uw woning. De afvalemmers bij appartementen gaan verdwijnen. We kijken naar een passende oplossing voor uw woning.

 

Wanneer gaat het veranderen?

Per 1 januari 2022 gaat de verandering in. Dan halen we het restafval minder vaak op en betaalt u vanaf de eerste lediging. Hieronder ziet u een tijdlijn met wat u kan verwachten.

 

 • September
  U krijgt een brief over de verschillende maten containers. U leest hoe u uw keuze kunt doorgeven. Ook krijgt u informatie over het aanvragen van een aanrechtbakje voor keukenafval.
   
 • Oktober
  Woont u in een appartement en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een brief over het inzamelen van afval bij uw eigen woning.
 • November
  Heeft u een andere maat container gekozen? Dan krijgt u een brief waarin staat wanneer deze wordt omgeruild of afgeleverd. Ook bewoners van appartementen krijgen informatie over nieuwe containers.
   
 • November/december
  Containers worden bij u eventueel omgeruild of afgeleverd.

 • December
  U krijgt de papieren afvalkalender in uw brievenbus. Hierop ziet u wanneer wij het afval in 2022 ophalen. U kunt ook de gratis AfvalWijzer app downloaden. Dan bent u altijd op de hoogte van onverwachte wijzigingen.

 • Medio 2022
  U hoort van de gemeente wat het resultaat is van de nieuwe manier van afval inzamelen.

  

Kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt is nu nog afhankelijk van de maten GFT- en restafval container die u in gebruik heeft, in combinatie met hoe vaak u de restafvalcontainer laat legen. De eerste 14 van maximaal 26 ledigingen zijn ‘gratis’.

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

 

Wat ga ik straks betalen? 

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet.

Wilt u weten wat u straks gaat betalen? Klik dan hieronder op uw gemeente. U wordt doorgeleid naar de gemeentepagina.


Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betalen inwoners in de hoogbouw alleen een vast bedrag. Straks betaalt u bovenop het vaste bedrag ook per inworp bij een ondergrondse container of per lediging van de eigen container.

Wat betaal ik voor een GFT-container?

Vanaf 1 januair 2022 betaalt u niet meer apart voor GFT-afval. Deze kosten zitten in het vast bedrag. U betaalt dus geen apart vast bedrag voor de groene container en ook niet voor het aanbieden ervan. Het maakt dus ook niet uit welke maat groene container u kiest. u betaalt straks slechts één vast bedrag (afhankelijk van uw maat restafvalcontainer) en een bedrag per aanbieding van de grijze restafval container. De extra GFT-container die u tijdens de speciale omruilactie in september kunt aanvragen, is ook kosteloos.

Krijg ik nog 14 ledigingen gratis?

Nee, per 1 januari 2022 gaat u betalen vanaf de eerste lediging van uw grijze restafvalcontainer. De tarieven kunt u vinden op uw gemeentewebsite.

 

Containers aan huis en de wisseling

Welke containers mag ik allemaal wisselen?

U mag voor restafval en GFT-afval een andere maat kiezen. Voor GFT-afval mag u nu ook een 240 liter container kiezen. Daarnaast is er de mogelijkheid gratis een tweede GFT-container aan te vragen. Ingenomen containers die niet zijn beschadigd worden schoongemaakt en weer uitgezet bij iemand die deze maat wenst. Zo zorgen we ervoor dat containers in goede staat weer opnieuw worden gebruikt.

Bekijk hier de container afmetingen en beschikbare volumes.

Hoe kan ik mijn containers omruilen?

U kunt dit najaar gratis uw grijze en groene container laten omruilen voor een grotere of kleinere maat. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dan uw keuze vóór 10 oktober 2021 door. Dit kan via een speciale website: www.containerkeuzerdmaasland.nl. Gebruik hiervoor uw persoonlijke inloggegevens in de brief van de containerleverancier (bezorging in september). U kunt uw keuze ook telefonisch doorgeven via 085 020 37 40.

Als u geen keuze doorgeeft, dan behoudt u uw huidige afvalcontainers. Vraagt u na 10 oktober een containerwissel aan? Dan zijn de omruilkosten € 35, behalve als u:

 • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer;
 • wisselt als gevolg van een verhuizing.

Wat is het aanrechtbakje?

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om een andere maat container te kiezen, kunt u ook een aanrechtbakje voor keukenafval van 2 liter aanvragen. Dit is een klein bakje voor op het aanrecht waarin u makkelijk snijafval en etensresten apart kunt houden. Dit bakje helpt om het groente- en fruitafval en etensresten beter te scheiden. Als het bakje vol is, leegt u deze in de groene GFT-container. Als u dit afval niet los in de groene container wil gooien, kunt u gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes (verkrijgbaar in de supermarkt). Het bakje kan in de vaatwasser.

 Hier vindt u de afmetingen en een foto.

Wat als ik geen GFT-container heb?

In september krijgt u een brief van de containerleverancier. Via de aangegeven website kunt u een keuze maken voor een bepaalde maat restafvalcontainer. Ook kunt u een groencontainer naar keuze aanvragen en een aanrechtbakje voor keukenafval.

1 x 4 weken restafval, dat past toch niet in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat en verwachten daarom ook geen problemen. Daarnaast is gebleken dat de meeste huishoudens per jaar de restafvalcontainer gemiddeld al 1 keer in de 4 weken aan de straat zetten. De nieuwe frequentie van ophalen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Als uw container toch vol zit, mag u ook gebruik maken van een ondergrondse container. Hier betaalt u het tarief van een 60 liter inworp.

Wat moet ik doen als mijn container toch vol zit?

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor en grotere maat container. Heeft u al een 240-liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. Dit is bijvoorbeeld een oplossing als u een gezin heeft met meerdere kinderen in de luiers.

De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. Alle huishoudens krijgen een nieuwe afvalpas waarmee de ondergrondse container opengemaakt kan worden. Zo worden ook uw inworpen geregistreerd.

Is het verplicht om een restafval en GFT-container te hebben?

Ja, dit is verplicht. Hier betaalt u ook afvalstoffenheffing voor. De inzamelmiddelen horen bij de woning. Inwoners die nu geen containers hebben, worden verplicht deze bij de woning te accepteren (met uitzondering van de hoogbouw).


Vragen over de hoogbouw en appartementen

Ik wil mijn citybin blijven gebruiken, kan dat?

Nee, de citybins worden ingenomen. Het legen van een citybin is arbeidsintensief voor de inzamelaar. Bij alle inwoners die nu nog een citybin gebruiken, wordt deze opgehaald. U krijgt dan een minicontainer voor restafval of GFT-afval. Of toegang tot een GFT-zuil die in de buurt van het complex staat. Per appartementencomplex wordt een passende oplossing gezocht.

 

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer. Als dat vanwege ruimtegebrek niet past, dan zorgt de gemeente dat er een GFT-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen.

Eind oktober krijgen alle bewoners van hoogbouw een brief. Daarin staat specifiek voor uw complex op welke manier vanaf 1 januari 2022 het afval ingezameld wordt.

Vragen over luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers? Komt daar een voorziening voor?

De gemeente heeft ervoor gekozen om nog geen luiercontainers te plaatsen. Installaties die luiers verwerken zitten vol waardoor wij de luiers uit onze gemeente nog steeds als restafval moeten verbranden. Zolang er geen plek is om luiers ook echt te recyclen, zamelen wij de luiers ook niet apart in. Babyluiers horen dus voorlopig bij het restafval.

Als u niet uitkomt met uw container, kunt u kiezen voor een grotere maat container. Heeft u al een 240 liter restafvalcontainer? Dan is er de mogelijkheid om uit te wijken naar een ondergrondse container binnen de gemeente. Een inworp in de ondergrondse container kost €3. De locaties van deze containers worden later nog bekend gemaakt. U krijgt een nieuwe afvalpas om de container te openen. Het gebruik van de ondergrondse container is wellicht ook een oplossing bij geuroverlast in warme maanden.

Wat als ik medisch afval heb?

Als u medisch afval heeft bent u momenteel al gedeeltelijk vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe regeling. Voor de overgang naar de nieuwe regeling hoeft u niet opnieuw te bewijzen dat u of een gezinslid medisch afval heeft. Op de website van uw gemeente kunt u daar meer over lezen. U ontvangt de nieuwe regeling ook nog schriftelijk.

Wat als ik fysiek niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

De gemeente vraagt u om in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand te vinden die bereid is u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

PMD-inzameling 

Wat verandert er aan de PMD-inzameling?

Vanaf 1 januari 2022 wordt het PMD in de gemeenten Maasgouw en Roerdalen elke twee weken aan huis opgehaald. Hiervoor worden speciale PMD-zakken huis-aan-huis verspreid. Dit zijn doorzichtige zakken met een inhoud van 60 liter.
In de gemeente Leudal blijft de inzameling van het PMD via de wijkparken. Er worden wel speciale PMD-zakken voor beschikbaar gesteld. U krijgt nog informatie waar u de zakken kunt ophalen.

Waarom wordt het PMD in Leudal niet aan huis opgehaald?
De gemeenteraad van Leudal heeft hier niet voor gekozen, omdat de meeste inwoners hebben aangegeven dat de huidige inzameling van PMD naar tevredenheid werkt.

Waarom moeten we speciale PMD-zakken gebruiken?

Voor de inzameldienst en de verwerker dient het zichtbaar te zijn welk afval wordt aangeboden. Is het PMD afval niet zichtbaar dan volgt afkeur van de partij waardoor het afval als restafval afgevoerd dient te worden, hetgeen kostenverhogend werkt. Het is daarom niet toegestaan PMD afval in grijze of blauwe vuilniszakken aan te bieden, maar alleen in een doorzichtige zak. 

Meer informatie

De afvalapp (Afvalwijzer):

In de toekomst wordt er steeds meer via de Afvalwijzer app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalwijzer app en ben altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Daarnaast krijgt u via de Afvalwijzer tips over het scheiden van afval.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Heeft u een andere vraag dan hierboven beschreven, dan kunt u uw vraag stellen via email. Let er svp wel op dat u het mailadres van uw gemeente kiest, zodat we u het antwoord kunnen geven dat bij uw gemeente past:

Of neem telefonisch contact op met uw gemeente.