Werkwijze milieuparken

Na overhandiging van uw afvalpas en eventueel legitimatiebewijs, bepaalt de beheerder aan de hand van het aangeleverde afval het te betalen bedrag. Dit kunt u alleen betalen met uw pinpas. Notabene: Alleen aanbieders met huishoudelijk afval worden toegelaten!

Na betaling wordt de slagboom geopend en kunt u het milieupark oprijden. Hiervoor kunt u gebruik maken van een voertuig waarvoor een A of B rijbewijs noodzakelijk is, eventueel met aanhanger. Ook mag u te voet (met handkar) of met (brom)fiets de milieustraat bezoeken.
Landbouwwerktuigen en vrachtauto’s worden niet toegelaten.

Gescheiden aanleveren

Op de milieustraat aangekomen, dient u uw afval zelf in de diverse containers te deponeren. Het afval dient hierbij per afvalstroom gescheiden te worden, dus hout bij hout, puin bij puin, metaal bij metaal, chemisch bij chemisch enz. Om u wegwijs te maken op het milieupark, zijn bij alle afvalcontainers borden geplaatst met daarop de betreffende afvalsoort. Mocht u niet weten in welke container(s) u uw afvalstoffen kunt achterlaten, dan kunt u dit altijd navragen bij de toezichthouders. De totale hoeveelheid afvalstoffen die per week mag worden aangeboden, bedraagt 2m3.