Onkruidbranden in de gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw voert al jaren het beleid om het onkruid op wegverhardingen zo goed mogelijk te bestrijden met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Eén van die manieren is het wegbranden van onkruid. De afgelopen twee jaar is  in de kernen Heel en Panheel, rondom het waterwingebied, al een pilot uitgevoerd met deze milieuvriendelijke manier van onkruid bestrijden. Vanwege de positieve ervaringen én vanwege het feit dat chemische onkruidbestrijding sinds 31 maart 2016 op verhardingen verboden is, is de pilot nu uitgebreid. Sinds april wordt in de gehele gemeente Maasgouw het onkruid op deze milieuvriendelijke manier vernietigd.

RD Maasland voert de werkzaamheden voor de gemeente Maasgouw uit op basis van social return. Dit houdt in dat het werk wordt gedaan door inwoners van Maasgouw met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen zo de kans om terug te keren in het arbeidsproces.

Hoe werkt het onkruidbranden?

De onkruidbranders zijn handmachines die als een soort heteluchtkanonnen het onkruid verbranden. Dit is echter niet direct te zien aan het onkruid. Pas na enkele dagen verkleuren de planten en sterven ze uiteindelijk af. Aangezien de plantjes tot aan de wortel beschadigd zijn door de hete lucht, duurt het langer dan normaal voordat zich weer nieuw onkruid vormt. Het grote voordeel van deze manier van onkruidbestrijding is dat er geen enkele chemische stof aan te pas komt. Een milieuvriendelijke manier dus om het straatbeeld onkruidvrij te houden.