Uw afval

Wij produceren jaarlijks gemiddeld ruim 500 kilogram afval per persoon. Was voorheen afval iets waar je zo snel en zo goedkoop mogelijk van af wilde zijn, tegenwoordig wordt afval steeds meer gezien als grondstof voor nieuwe producten. Bij het ontwerp van nieuwe producten wordt hiermee rekening gehouden. Deze volgens het zogenaamde eco-design ontworpen producten bestaan uit componenten die herbruikbaar zijn. Voorbeelden van afval dat goed wordt hergebruikt zijn glas, papier, metalen, hout, puin en gft. Vanaf 2009 worden landelijk ook kunststof verpakkingen ingezameld. Deze kunststof wordt gesorteerd en een deel hiervan kan opnieuw worden gebruikt.

Kan al het afval worden hergebruikt?

Er zal altijd een deel van het huishoudelijk afval als restafval overblijven. Echter, zoals het er nu naar uitziet, kan nog meer afval worden gesorteerd en apart worden verwerkt, kan biomassa worden vergist en kan in moderne afvalovens bij het verbranden van restafval energie worden teruggewonnen. Zo wordt met en met de keten gesloten en zijn we op weg naar een duurzame verwerking van ons afval.

Is afval waardeloos?

Afval is niet langer meer nutteloos maar krijgt steeds meer waarde. Grondstoffen worden namelijk steeds schaarser. Daarom is het belangrijk goed te scheiden, zodat we het afval weer kunnen verwerken tot grondstof.

En twijfelt u wel eens in welke bak het afval hoort? Geen, punt, het Afval ABC geeft direct antwoord. U vindt het AfvalABC in het menu op de website www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer.

Voorkom Afval

Nog beter voor het milieu is het voorkomen van afval.

Koop bewust. Neem uw boodschappentas mee, koop duurzame producten in plaats van wegwerpartikelen, vermijd overbodige verpakkingen, kies stiegeld-, navulbare of herbruikbare verpakkingen.

Composteer GFT-afval aan huis. Composteer uw groente-, fruit-, en tuinafval op een composthoop of in een compostvat. Uw afvalhoeveelheid in de GFT container reduceert aanzienlijk en bovendien kunt u de compost in uw tuin goed gebruiken.