Afvalstoffenheffing

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag per jaar en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag per jaar. 

De gemeenteraad stelt de tarieven definitief vast in december. De BsGW brengt jaarlijks de afvalstoffenheffing in rekening. Uw heffing bestaat dan uit het vaste bedrag per jaar plus de kosten van alle keren dat u de grijze container aan de straat heeft gezet of gebruik heeft gemaakt van de ondergrondse restcontainers.  

De tarieven kunt u bekijken op de website van uw gemeente LeudalMaasgouwRoerdalen of via www.bsgw.nl.

Via de website mijnafvalwijzer kunt u met de afvalpas nagaan hoe vaak uw grijze restafvalcontainer leeggemaakt is en/of u gebruik heeft gemaakt van de ondergrondse restafvalcontainer. Klik op menu – diftar. Vul daar het nummer van uw afvalpas in.