Afvalstoffenheffing

De gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen hebben het ophalen van de huishoudelijke afvalstoffen ondergebracht bij ons, afvalinzamelaar RD Maasland. Wij zorgen ervoor dat het restafval en het GFT-afval tweewekelijks bij u wordt opgehaald. In de ene week wordt het restafval opgehaald en in de andere week het GFT-afval. De kosten die dit met zich meebrengt worden bij u in rekening gebracht. Ieder huishouden ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslag afvalstoffenheffing. De tarieven van de afvalstoffenheffing kunt u via uw gemeente of via de www.bsgw.nl  opvragen.

Het versturen en innen van deze heffing heeft de gemeente overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Van deze organisatie ontvangt u jaarlijks de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Op deze aanslag vindt u ook de afvalstoffenheffing terug.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een basisbedrag en een opslag voor de restcontainer en de GFT-container. Welk bedrag u moet betalen, is afhankelijk van de grootte (volume) van de containers waarvoor u heeft gekozen. Voor dit bedrag kunt u de restafvalcontainer 14 keer per jaar aanbieden en de GFT-container 26 keer. Biedt u de restafvalcontainer vaker in een jaar aan, dan ontvangt u voor deze extra ledigingen na afloop van het jaar een aanvullende heffing. De kosten voor de verschillende volumes van de containers staan beschreven in de tarieven van de afvalstoffenheffing. U kunt deze opvragen bij uw gemeente of bekijken via www.bsgw.nl.

Als u vragen hebt, kunt u bij de onderstaande organisaties terecht.

Aanslag afvalstoffenheffing
Met vragen over de aanslag afvalstoffenheffing kunt u zich wenden tot BsGW. De BsGW is bereikbaar via telefoonnummer 088-8420420 of via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl .Ook als u het niet eens bent met de hoogte van de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij BsGW. Via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl dient u eenvoudig een bezwaarschrift in.

Vrijstelling in verband met medische indicatie
Hebt u extra huishoudelijk afval door een medische oorzaak? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing. Een aanvraag hiervoor dient u in bij BsGW. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u op www.bsgw.nl of vraagt u telefonisch aan via 088-8420420.

Omwisseling containers
Als u uw container om wil ruilen voor een kleiner of groter formaat dan kunt u dit regelen via het formulier containerwisseling.

Extra container (alleen voor Roerdalen)
Het aanvragen van een extra container doet u rechtstreeks bij uw gemeente. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente www.roerdalen.nl

Informatie over ledigingen in het lopend jaar
Als u graag wilt weten hoe vaak u uw containers aan de straat heeft gezet, dan kunt u zich wenden tot uw gemeente. Houd uw legitimatiebewijs bij de hand als u telefonisch contact opneemt.

Vragen met betrekking tot de levering van de container
Bij vragen over uw container die verband houden met diefstal, verbranding of defecten kunt u terecht bij RD Maasland, bereikbaar via info@rdmaasland.nl of telefonisch via (0475) 594632.