Inzameling rest- en GFT-afval

Het huisvuil wordt alternerend ingezameld. In de ene week wordt het restafval ingezameld en in de andere week het GFT-afval (Groente-Fruit-Tuin). U gebruikt hiervoor de grijze respectievelijk de groene minicontainer. Op uw persoonlijke afvalkalender kunt u lezen op welke dag uw afval wordt ingezameld. Alle inzamelroutes beginnen om 07.30 uur en vanaf dit tijdstip dienen de containers klaar te staan.

Afvalcontainers

Er zijn diverse containers met verschillende inhoud verkrijgbaar. De volgende containers zijn beschikbaar:

Rest: 240- 140 – 80 - 60 liter

GFT: 140 - 80 - 60 - 40 liter

U bepaalt zelf welk volume uw container moet hebben. Hiermee bepaalt u tevens de hoogte van de afvalstoffenheffing (=basistarief) die uw gemeente u in rekening brengt. Meer informatie over de tarieven kunt u vinden op de website www.bsgw.nl.

RD Maasland registreert het aantal keren dat u de container voor lediging aanbiedt. Binnen het basistarief kunt u 14x Restafval en 26x GFT-afval aanbieden. Biedt u uw container vaker aan dan brengt de gemeente deze extra aanbiedingen u apart in rekening.

Let op: uw gevulde afvalcontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 Kg (een citybin mag max. 23 Kg beladen zijn). Zwaardere containers kunnen de inzamelwagens niet tillen en dan kan uw container niet worden leeggemaakt.Lees ook: tips voor het gebruik van uw afvalcontainer of Uw container niet (helemaal) leeg?.

Tarieven

De gehele financiële verwerking loopt via uw eigen gemeente. De gemeente stelt dus ook de tarieven van de verschillende soorten volumes vast. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw gemeente of kijk op www.bsgw.nl.

Omwisselen containers

Mocht u het volume willen wijzigen dan kunt u dit aanvragen via het formulier containerwisselingen. U krijgt van ons een brief met daarop de exacte datum dat wij uw container komen omwisselen.

De kosten voor een omwisseling worden bepaald door de gemeente. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen.

Omwisselen container ivm (brand)schade
Is uw container beschadigd tijdens de inzameling, dan zorgen we ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld. Is uw container echter op een andere manier beschadigd, bijvoorbeeld door brand vanwege vuurwerk of barbecue, dan dient u de kosten voor de vervangende container zelf te betalen. U krijgt van ons een factuur en zodra we de betaling ontvangen hebben, krijgt u een nieuwe container.
Een reparatie van uw container kunt u aanvragen via het formulier containerwisselingen.

Waarom GFT scheiden?

Van groente-, fruit- en tuinafval kan een goede kwaliteit compost gemaakt worden. Dit wordt als grondverbeteraar gebruikt in de land- en tuinbouw, in de openbare groenvoorziening en bij particulieren.

Lees ook: GFT mag 26 keer per jaar worden geledigd

Wat is wel en wat is geen GFT? Kijk op wel/niet-lijst GFT voor een overzicht of ga naar http://www.afvalscheidingswijzer.nl.

 

Zelf composteren

In plaats van uw GFT gescheiden in te leveren, kunt u het ook zelf composteren. Als u het op de goede manier doet, spaart u hiermee energie en vermindert u de afvalberg. Als beloning krijgt u gratis goede bodemverbeteraar voor uw tuin. Kijk voor meer informatie op http://www.milieucentraal.nl/themas/afval-heb-je-zelf-in-de-hand/zelf-composteren.

 

Terug naar Uw Afval