Inzameling rest- en GFT-afval

Vanaf 2022 zamelen de gemeenten Maasgouw, Leudal en Roerdalen in samenwerking met RD Maasland op een nieuwe manier het afval in. Dit doen we om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken. 

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container nog veel groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zit. Ook zitten er veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) in de grijze bak. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

Minder vaak restafval

Vanaf 2022 halen we het restafval 1 keer per 4 weken op. Als u goed scheidt, is dit geen probleem. De meeste mensen zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 4 weken aan de weg. Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling kwijt in een ondergrondse container in de buurt. Dit is ook een oplossing voor gezinnen met kinderen in de luiers, die in deze fase te weinig ruimte in de grijze container hebben.

GFT-afval

Het GFT-afval wordt 1 keer per 2 weken opgehaald.

Afvalcontainers

Ieder huishouden krijgt twee afvalcontainers van RD Maasland. Dit zijn een grijze container voor het restafval en een groene container voor het GFT-afval. Heeft u veel groenafval? Dan kunt u een extra GFT-container aanvragen. De containers krijgt u in bruikleen en horen bij het woonhuis. Als u verhuist blijven de containers dus bij het huis achter.

Er zijn verschillende containers met verschillende inhoud te krijgen:

  • GFT: 240 of 140 liter
  • Rest: 240 of 140 liter (eventueel verkleinen met inzetbak naar 80 – 60 – 40 liter)

Vindt u een container van 140 of 240 liter te groot? Dan kunt u voor de grijze container kiezen voor een inzetbak. De inzetbak van 40, 60 of 80 liter wordt in een container van 140 liter gezet. Met de inzetbak maken we het volume van de grijze container kleiner. U betaalt dan een lager vast bedrag voor de afvalstoffenheffing aan uw gemeente én een lager bedrag per aanbieding. 

Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u het tegen betaling van €3,- kwijt in een ondergrondse container in de buurt. De locaties kunt u ook vinden op de website mijnafvalwijzer of in de app Afvalwijzer.  

Let op: uw gevulde afvalcontainer mag niet zwaarder zijn dan 75 kg. Zwaardere containers kunnen de inzamelwagens niet tillen en dan kan uw container niet worden leeggemaakt.Lees ook: tips voor het gebruik van uw afvalcontainer of Uw container niet (helemaal) leeg?.

Tarieven

Vanaf 2022 betaalt u een vast bedrag en een bedrag per keer dat u het restafval aanbiedt. Hoeveel dit is, verschilt per maat container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de restafvalcontainer aan de straat hoeft te zetten en hoe minder u dus betaalt. Als u meer restafval heeft en kiest voor een 140 liter of een 240 liter restafvalcontainer, betaalt u ook een hoger vast bedrag. Voor het GFT-afval en PMD-afval hoeft u niet per aanbieding te betalen. Deze kosten zitten in het vaste bedrag.

De tarieven kunt u bekijken op de website van uw gemeente LeudalMaasgouwRoerdalen of via www.bsgw.nl.

Via de website mijnafvalwijzer kunt u met de afvalpas nagaan hoe vaak uw grijze restafvalcontainer leeggemaakt is en/of u gebruik heeft gemaakt van de ondergrondse restafvalcontainer. Klik op menu – diftar. Vul daar het nummer van uw afvalpas in.

Omwisselen containers

Een containerwissel kunt u aanvragen via via het formulier containerwisselingen. U krijgt van ons een brief met daarop de exacte datum dat wij uw container komen omwisselen. De omruilkosten zijn € 35, behalve als u:

  • wisselt naar een kleinere restafvalcontainer;
  • wisselt als gevolg van een verhuizing.

NB. De 240 liter GFT-container is op dit moment nog niet voorradig en kunt u nog niet aanvragen. We verwachten deze vanaf maart te kunnen leveren.  

Twijfelt u of de container te groot of te klein is? In het najaar van 2022 vindt nog een extra wisselronde plaats voor mensen die gemerkt hebben dat het volume van hun container toch kan worden aangepast.