Aanbiedregels en tips voor het gebruik van uw huisvuilcontainer

 • Druk of stamp het afval niet aan en zorg dat de deksel goed sluit. Als er afval uit uw container steekt, kan die niet geleegd worden.

 • Laad een container niet zwaarder dan 75 kilo. Een Citybin mag niet zwaarder zijn dan 23 kg. Stenen en puin, of ander afval dat u elders kwijt kunt, horen er niet in thuis.

 • Wilt u uw container laten legen, zet hem dan op de inzameldag uiterlijk 7.30 uur aan de straat.

 • Als de inzameling plaatsvindt met een zijlader dan moet de handgreep aan de kant van uw huis of erf.

 • Vindt de inzameling plaats met een achterlader dan graag de handgreep richting weg.

 • Beide containers en de milieubox krijgt u in bruikleen van de gemeente, dus laat ze staan bij verhuizing.

 • Zet de GFT-container ’s zomers uit de zon en bij vorst op een beschutte plaats uit de wind. Lees ook: Tips om stank in de GFT-container te voorkomen of Tips tijdens de vorstperiode

 • Met groene zeep of soda krijgt u de containers schoon

Gooi geen afval in het riool!

Helaas komt nog veel afval in het riool dat eigenlijk op een andere plek thuishoort. Dit verstopt en vervuilt het riool. Gooi uw afval daarom in de juiste bak:

 • Vochtige doekjes, schoonmaakdoekjes, luiers, babydoekjes en maandverband moeten bij het restafval
 • etensresten in de GFT-container
 • (frituur)olie, vet kunt u kwijt in de speciale gele containers die vaak bij supermarkten staan. Of giet het vet in een lege flacon en gooi die bij het restafval.
 • medicijnen of chemicaliën kunt u kwijt via het KCA