Bedrijfsinformatie

RD Maasland is een regionaal afval inzamelbedrijf gelegen in Midden-Limburg. Het bedrijf is op 14 januari 1963 opgericht door de voormalige gemeenten Heel, Horn en Beegden in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Na diverse herindelingen en uitbreiding van de samenwerkingsregeling omvat het werkgebied tegenwoordig de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren. Deze gemeenten zijn naast eigenaar tevens de belangrijkste opdrachtgevers van RD Maasland. Daarnaast voert RD Maasland diensten uit in opdracht van particulieren en bedrijven. RD Maasland beheert en exploiteert milieuparken in Roggel en Maasbracht. Het bedrijf is gevestigd in Haelen (gemeente Leudal).

Doel

RD Maasland heeft als doel om uw afval op een toonaangevende, veilige en duurzame manier in te zamelen en te verwerken. Wij denken graag met u mee om samen een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een prettige leefomgeving in het groenrijke Midden-Limburg.

Missie

RD Maasland wil zich met haar activiteiten onderscheiden van andere op de markt opererende afvalinzamelingbedrijven door:

 • op maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze zorg te dragen voor de verwijdering van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen en schoonmaak van openbare ruimte en bedrijfsterreinen
 • de uitvoering van de taken te realiseren tegen de laagst mogelijke kosten
 • naast kostenefficiency meerwaarde te creëren door hogere milieurendementen
 • bij te dragen aan educatie en voorlichting op scholen
 • snel en soepel in te spelen op nieuwe vragen vanuit de lokale overheid op het gebied van afvalverwijdering, schoonmaak van de openbare ruimte en begeleiding van werkzoekenden
 • zich te ontwikkelen als een bedrijf waarnaar gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen
 • samen te werken met aan gemeenten verbonden partijen waaronder SW-bedrijven
 • voor de inwoners van haar verzorgingsgebied herkenbaar te zijn als een bedrijf dat bijdraagt aan een schone leefomgeving

Activiteiten

De activiteiten van RD Maasland bestaan onder andere uit:

 • Inzameling van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen
 • Beheer en exploitatie milieuparken
 • Containertransporten
 • Straatreiniging
 • Mechanische onkruidbestrijding
 • Kolkenreiniging
 • Voorlichting Onderzoek en Milieuadvisering
 • Informatieverstrekking

Managementteam RD Maasland

Het managementteam van RD Maasland is als volgt samengesteld:

 • R. van der Broek, Directeur
 • R.Gerritsma, Operations
 • M. van Montfort, Financiële zaken en Controlling a.i.
 • H.Vaes, Personeel en Organisatie
 • I. Huntjens, Communicatie

Certificering

RD Maasland is een erkend leerwerkbedrijf. Daarnaast zijn we gecertificeerd volgens de ISO 9001/2015 en VCA*. Bovendien heeft RD Maasland de definiteve erkenning registratie verpakkingsmateriaal ontvangen van Nedvang.