Bestuur

RD Maasland is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen. De aan deze regeling deelnemende gemeenten hebben al hun taken in het kader van de wettelijke zorgplicht voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval opgedragen aan RD Maasland.

De GR heeft een bestuur bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten. De volgende leden hebben momenteel zitting in het bestuur:

  • De heer P.H.G. Verlinden, wethouder gemeente Leudal, voorzitter bestuur RD Maasland
  • De heer mr. R.M.J. Martens, wethouder gemeente Leudal
  • De heer J.A.L. Lalieu, wethouder gemeente Maasgouw
  • De heer M.H.E. Wilms, wethouder gemeente Maasgouw
  • De heer A.C.A.G. Smits, wethouder gemeente Roerdalen
  • De mevrouw M. Thevissen, raadslid gemeente Roerdalen
  • De heer H.E.J.M. Meuwissen, wethouder gemeente Echt-Susteren
  • De heer T. Deelen, adviseur

Planning vergaderingen Algemeen Bestuur.